Spisak studenata koji nisu izvrsili sistematski pregled

Analizom podataka iz zdravstvenog informacionog sistema Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata, dobijeni su podaci o broju studenata I godine koji su obavili sistematski pregled tokom školske 2019/2020 u terminu od 10.02. do 14.02.2020. Prema dobijenim podacima od ukupno 622 studenata njih 275 (44,2%)  je obavilo sistematski pregled.


Podsećamo studente da je sistematski pregled OBAVEZAN* i da ga MORAJU izvršiti naknadno.

 

 

*bez sistematskog nema overe semestra