Sistematski pregledi u Zavodu za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad

Dragi studenti, želimo da vas obavestimo da se u Zavodu za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad obavljaju sistematski pregledi studenata.
Pregledi se zakazuju na broj telefona 4870-571.
Na sajtu Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata su detaljna obaveštenja.

Molimo sve studente, koji nisu uspeli da obave sistematski pregled usled proglašenja pandemija, da to urade u narednom periodu.