Spisak studenata I i III godine za sistematske preglede za školsku 2019/2020. godinu

Obavezni sistematski pregledi za studente I i  III godine našeg Departmana obaviće se u periodu od 10.02. - 14.02.2020. i od 02.03. - 06.03.2020. godine.