Seminar Primena računara u nastavi - Geomatech

Seminar Primena računara u nastavi - Geomatech (kat. br. 276, K2, P2) (Obrada nastavnih sadržaja iz matematike korišćenjem paketa GeoGebra) održaće se 24.3.2018. na Departmanu za matematiku i informatiku sa početkom u 9 satiSeminar vodi profesor Đurđica Takači.