Seminar iz matematike za nastavnike u osnovnim i srednjim školama

Od 1. do 3. marta 2014. godine održaće se seminar iz matematike za nastavnike u osnovnim i srednjim školama (24 akreditovana časa): Metodički pristupi u obradi nastavnih tema vezanih za funkcije pomoću GeoGebrа—e. Predavači su prof. dr Đurđica Takači i prof. dr Arpad Takači sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu i dr Duška Pešić i dr Jelena Tatar profesori u gimnaziji Jovan-Jovanović Zmaj u Novom Sadu. Nastava počinje u petak 01.03.2014. u 12h (pri čemu postoji mogućnost da se nastava u petak zameni sa dodatnim terminima tokom vikenda).