Sastanak studenata MB smera

Sastanak studenata MB smera sa rukovodiocem studijskog programa će se održati u utorak 07.novembra 2017. godine u 10 časova u doktorskoj učionici( prvi sprat, novi deo Departmana pored bibliotečkog magacina).