Sastanak sa studentima MB smera

Sastanak sa studentima MB smera ( koji su ove školske godine upisani), održaće se u utorak 22.10. u 11 časova, u sali 15 prizemlje Departmana. Sastanak će biti sa rukovodiocem studijskog programa, dr Danijelom Rajter Ćirić .