Nagrada Matematickog instituta SANU za studente i doktore nauka

Matematički institut SANU je raspisao konkurs za dodelu studentskih i doktorskih nagrada za 2018. godinu u oblastima

1) matematike i mehanike, i
2) računarstva.

Detaljne informacije o pravilima konkursa dostupne su na stranici Instituta, http://www.mi.sanu.ac.rs/. Nagrade će biti dodeljene u maju 2018. godine.

Ove godine su dodeljene studentske nagrade u iznosu od 50000 dinara (videti više na adresi http://www.mi.sanu.ac.rs/novi_sajt/aboutus/student.php), dok je za 2018. konkurs raspisan i za najbolje odbranjenje doktorate u 2017. godini.