Krajnji rok za odbranu master rada

Studenti upisani na master akademske studije matematike i informatike školske 2009/2010 treba da odbrane master rad do 30.09.2013.