Izmeštanje predavanja i vežbi u druge učionice

Zbog rekonstrukcije amfiteatra A7, predavanja i vežbe su izmeštena u
druge učionice, stoga se mole studenti da pogledaju izmene u rasporedu.
Izmene stupaju na snagu od 29.10.2018.