Realizacija nastave onlajn tokom vanrednog stanja

Poštovane kolege,


U obavezi smo tokom vanrednog stanja da održavamo nastavu na daljinu. Dolasci nastavnika/saradnika na fakultet se ne preporučuju, ali su dozvoljeni po potrebi (radi neophodnog rada u laboratorijama i sl.).


Mi smo, srećom, prilično spremni za takav scenario jer se na našem fakultetu od 2004. godine koristi platforma za e-učenje bazirana na Moodle sistemu za upravljanje učenjem. Većina naših nastavnika i saradnika je redovno koristi kao podršku redovnoj nastavi, imamo stabilan server, dovoljno svih resursa i posvećenu tehničku podršku. Sad samo treba da se potrudimo da na najbolji način iskoristimo svoje iskustvo i pokušamo da simuliramo redovnu nastavu koliko god je to moguće.


Da podsetim, naša instalacija je na adresi:


https://moodle.pmf.uns.ac.rs/


i za logovanje se koriste standardni PMF nalozi (kao za mail i druge servise). Studenti koriste iste naloge kao na portalu studentske službe (tamo ih i kreiraju samostalno, takođe online).

Obaveza nastavnika koji za neke od svojih predmeta nemaju otvoren Moodle kurs je da ga otvore do kraja ove sedmice. Potrebno je da ispunite zahtev za otvaranje kursa na adresi:


https://moodle.pmf.uns.ac.rs/course/request.php


ili da na moodle@pmf.uns.ac.rs pošaljete naziv kursa, za studente kog departmana će se on izvoditi i ko od nastavnika i saradnika treba da ima uređivačka prava na njemu. Kursevi će biti otvoreni u najkraćem mogućem roku.


Svi nastavnici i saradnici koji budu realizovali ove kurseve biće upisani i na kurs pod naslovom "E-učenje + Moodle tips & tricks (za nastavno osoblje)":


https://moodle.pmf.uns.ac.rs/course/view.php?id=396


na kom se već sada može naći pregršt saveta vezanih za najčešće korišćene opcije na ovoj platformi. Na istom kursu ćete dobijati i nadalje korisne sugestije o načinima na koje možete usavršiti svoje kurseve i iskorititi mogućnosti sistema kojih ima sijaset i koji sigurno mogu zadovoljiti veći deo potreba naše nastave.


Kolegijum je doneo odluku da nastava onlajn treba da prati tempo redovne nastave. Dakle, nije neophodno da odmah imate pripremljen materijal za čitav semestar, nego se očekuje da u toku tekuće sedmice pokrijete gradivo koje bi se inače obradilo uživo. Potrebno je staviti na raspolaganje dovoljno materijala iz kog bi studenti mogli da se pripreme za buduće ispite (o organizaciji istih će se posebno odlučivati) - tekstualnog materijala, pdf verzija prezentacija, ali i ako je ikako moguće audio/video zapisa, ilustracija i sl. Očekuje se da omogućite i konsultacije onlajn (npr. u vidu foruma za pitanja i odgovore), te da budete agilni pri odgovaraju na studentse upite koji vam pristignu elektronskom poštom.


Moodle nudi mnogo mogućnosti za uvođenje interakcije u onlajn nastavu - zadatke, testove, ankete i sl. Moguće je svakako realizovati deo predispitnih aktivnosti na taj način, ili bar pratiti kako studenti prihvataju predviđeno gradivo.

Ukoliko ste u mogućnosti da realizujete video konferencije ili da pripremite snimke svojih izlaganja to bi bilo idealno, naravno uz prateće materijale. Dobićete na pomenutom kursu neke sugestije kako to možete najjednostavnije da radite. Ako okupljate studente u bilo koje svrhe sinhrono, trebalo bi da to bude u terminima redovne nastave/konsultacija, kako bi mogli da isprate i druge takve aktivnosti.


Laboratorijske vežbe je najteže zameniti onlajn nastavom, no savetuje se snimanje ogleda te objavljivanje takvih demonstracionih snimaka u okviru odgovarajućih Moodle kurseva. Ili pak korišćenje nekih drugih adekvatnih snimaka do kojih možete da dođete, naravno uz navođenje izvora.

Na webu se može naći dosta tuđeg obrazovnog materijala, možete se i njime pomoći (linkujete ga ili uključite u svoje kurseve), samo vodite računa o autorskim pravima.


Koleginica Živana Komlenov Mudrinski je na raspolaganju za podršku u svako doba (komlenov@pmf.uns.ac.rs)


Želim vam uspešnu realizaciju ovog semestra.