Raspored ispita za informatičke katedre

Objavljen je raspored ispita za informatičke katedre