Preliminarne rang liste za upis u I i II godinu master studenata informatike

Objavljene su preliminarne rang liste za upis u I i II godinu master studenata informatike za 2014/2015.