Rad svih fakultetskih službi na minimumu tokom vanrednog stanja

Uprava Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu uvela je nove mere u cilju sprečavanja širenja covid-19 virusa, koje na snagu stupaju od ponedeljka, 23. marta, 2020. godine:

 

Rad svih službi na fakultetu će se svesti na minimum i odvijaće se od kuće, a komunikacija će se vršiti isključivo elektronskim putem.


Elektronske adrese svih službi (studentska služba, računovodstvo, opšta služba, PR služba, javne nabavke, sekretarijati departmana (DMI), dekanat) možete pronaći na sajtu fakulteta.


Onlajn nastava se nastavlja, po ranije prosleđenim uputstvima.


Dolasci zaposlenih u zgradu ISKLjUČIVO po HITNOJ potrebi.


Sva dokumentacija za potpis se ostavlja na PORTIRNICI (minimum jednom nedeljno će biti potpisivana).