Odluka veća povodom promene broja ispitnih rokova u školskoj 2014/15 godini

 

U ovoj školskoj godini došlo je do izmene broja ispitnih rokova u odnosu na prethodne godine, zvanično ćemo imati 5 ispitnih rokova i to: januarski, februarski, aprilski, junski i septembarski. 

 

U skladu sa ovom promenom, Veće DMI je donelo odluku o tome kako će se predispitne obaveze moći polagati po ispitnim rokovima u zavisnosti od toga po kom modelu se ispiti polažu:

 

Model A:

 

Kao i do sada, predispitne obaveze su kolokvijumi koji se polažu u toku semestra, a nakon toga studenti imaju pravo da polažu i dva popravna kolokvijuma i to:

 

-za predmete iz zimskog semestra ispitni rokovi za polaganje popravnih kolokvijuma su: februar i septembar

-za predmete iz letnjeg semestra ispitni rokovi za polaganje popravnih kolokvijuma su: jun i septembar

 

Model B:

 

Predispitne obaveze su (najčešće) pismeni deo ispita i od 5 ispitnih rokova predispitne obaveze mogu da se polažu u 4 roka i to:

 

-za predmete iz zimskog semestra ispitni rokovi za polaganje predispitnih obaveza su: 

 

1) januar ili februar (student može polagati u samo jednom od ova dva roka)

2) april

3) jun

4) septembar

 

-za predmete iz letnjeg semestra ispitni rokovi za polaganje predispitnih obaveza su:

 

1) jun

2) septembar

3) januar

4) februar.

 

Kao i uvek, u aprilskom ispitnom roku ne mogu da se polažu predispitne obaveze iz predmeta koji se slušaju u letnjem semestru. 

 

Modeli C i D, kao i do sada, uključuju odbranu seminarskog rada, odnosno polaganje praktičnih delova ispita, pa za njih Veće DMI ne donosi posebne odluke.

 

Ispiti (najčešće su kod nas to usmeni delovi) se mogu polagati u svakom od 5 ispitnih rokova.

 

Ova odluka se, kao i uvek, odnosi samo ispite koje polažu studenti DMI.