Pristupno predavanje

Pristupno predavanje će održati dr Goran Radojev 24.1. 2017. godine u učionici 60 u 9:00 časova. Tema Postupci za rešavanje sistema nelinearnih jednačina....