Pripreme za prijemni ispit - drugi ciklus

U toku je drugi ciklus besplatnih priprema na Departmanu za  matematiku  i  informatiku za prijemni ispit za upis na osnovne studije  matematike i informatike.Pripreme će se održavati prema sledećem rasporedu:
 
  1. 3. februar 2018.   od 10:00-14:00 časova, A7 
  2. 10. februar 2018. od 10:00-14:00 časova, A7 
  3. 24. februar 2018. od 10:00-14:00 časova, sala 64 - Kombinatorika i jednačine sa apsolutnim vrednostima
  4. 3. mart 2018.        od 10:00-14:00 časova, A7 - Eksponencijalne i logaritamske funkcije i jednačine 
  5. 10. mart 2018.      od 10:00-14:00 časova, A7 
  6. 17. mart  2018.     od 10:00-14:00 časova, A7 
  7. 24. mart  2018.     od 10:00-14:00 časova, A7 
  8. 14. april  2018.     od 10:00-14:00 časova, A7 
  9. 21. april  2018.     od 10:00-14:00 časova, A7
Raspored za III ciklus biće objavljan kasnije.