Pripreme za prijemni ispit - subota 10.2.2018.

Ove subote na pripremama za prijemni obrađivaće se sledeće oblasti:


funkcije i algebarske jednačine.