Pripreme za prijemni iz matematike i informatike I ciklus

Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu, Departman za matematiku i informatiku

organizuje I ciklus priprema za prijemni iz matematike i informatike za  buduće studente matematike  i informatike.