Pripreme za prijemni iz matematike i informatike - Ciklus I

Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu Departman za matematiku i informatiku organizuje pripremu za:

VISOKOŠKOLSKU NASTAVU MATEMATIKE I INFORMATIKE za buduće studente matematike i informatike.

 

Više informacija..