Departman za matematiku i informatiku organizuje pripreme za studije MATEMATIKE

Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu Departman za matematiku i informatiku organizuje pripremu za studije MATEMATIKE za buduće studente matematike, informatike, fizike i hemije.