Priprema za prijemni ispit: dodatni termini

Dodatna dva termina za pripremu su:

02.07.2014 u 10 sati u AMF.VII, Departmana za matematiku i informatiku.

04.07.2014 u 10 sati u AMF.VII, Departmana za matematiku i informatiku.