Prijemni ispit za upis na osnovne studije matematike i informatike-izmena satnice

Prijemni ispit za upis na osnovne studije matematike i informatike održaće se u SREDU 29. 06. 2016. u 9h.

Došlo je do preklapanja između našeg inicijalnog termina u 13h i prijemnog ispita na srodnim fakultetima. Termin je pomeren na 9h da bi se izašlo u susret brojnim zahtevima kandidata koji bi želeli da polažu prijemni ispit na više fakulteta.


Ostale informacije o upisu nađite na stranici https://www.dmi.uns.ac.rs/studije/prijemniupis ili na sajtu Prirodno-matematičkog fakulteta www.pmf.uns.ac.rs