Prijemni ispit za doktorske studije informatike

Prijemni ispit za doktorske studije informatike, održaće se u utorak 6.10.2015. godine u 12 časova. Doći u kabinet 49. na II spratu.