Datumi prijemnog ispita

Prijemni ispit za sve planove i programe na Departmanu za matematiku i informatiku će se održati

1.7.2020 u 9h

Kandidati će biti raspoređeni u više amfiteatara na licu mesta.

 

Više o uslovima upisa i druge povezane informacije