Prijemni ispit za doktorske studije informatike

Prijemni ispit za doktorske studije INFORMATIKE održaće se 8.10.2014 u 9:00 h. Okupljanje kandidata je u holu Departmana kod portirnice.