Svečani prijem studenata I godine osnovnih akademskih studija

Svečani prijem studenata I godine osnovnih akademskih studija Departmana za Matematiku i Informatiku i Departmana za Fiziku će se održati 2. oktobra (ponedeljak) od 9h do 10h u Amfiteatru “Mihajlo Pupin” na Departmanu za Matematiku i Informatiku.