Prezentacija o Erasmus+ stipendijama

Kancelarija za međunarodnu saradnju održaće prezentaciju na Prirodno-matematičkom fakultetu o mogućnostima stipendiranih studentskih razmena preko Erasmus+ programa.

Prezentacija će se održati u sredu, 17. oktobra 2018. godine, s početkom u 12.30 časova, u Amfiteatru “Mihajlo Pupin” na Departmanu za fiziku/matematiku i informatiku.


Link sa objavom prezentacije