Predavanje iz predmeta Teorija operatora

Predavanje kod prof. dr Stevana Pilipovića Iz predmeta Teorija operatora umesto 1.12. će se održati u ponedeljak 30 .11. u 14h soba 16 u prizemlju.