Predavanje: Igrom do uspeha

Predavanje će se održatu na Departmanu za matematiku i informatiku

Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu

Petak, 13. jun, 2014. u 12 sati, sala 65, treći sprat.

 

Istorijat studija Mad Head Games. Mladi - šta i kako posle fakulteta? Zašto se baviti razvojem igara?

Koja znanja stečena u toku studiranja su primenljiva u razvoju video igara? Šta je moguće savladati učenjem, a koje veštine se razvijaju timskim radom?


Predavači: Nenad Tomić i Aleksa Todorović, Mad Head Games.