PRECALCULUS 2017

 

Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu

organizuje

PRECALCULUS

 pripremu za

VISOKOŠKOLSKU NASTAVU   MATEMATIKE

 

za  studente matematike, fizike i hemije

 

To je obrada izabranih tema iz srednjoškolske matematike, koje svaki brucoš mora znati ako želi da uspešno prati nastavu matematike na prvoj godini fakulteta.

 

 

 

Nastava će se održavati sledećim danima

 

  1.   Ponedeljak, 25. septembar 2017, od 9-13 časova;
  2.   Utorak, 26. septembar 2017, od 9-13 časova;
  3.   Sreda, 27. septembar 2017, od 9-13 časova;
  4.   Četvrtak, 28. septembar 2017, od 9-13 časova;
  5.   Petak, 29. septembar  2017, od 9-13 časova.

 

 

Časovi se organizuju u zgradi Departmana za matematiku i informatiku i Departmana za fiziku.