Precalculus 2016

 

Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu

organizuje

PRECALCULUS

 pripremu za

VISOKOŠKOLSKU NASTAVU   MATEMATIKE

 

za  studente matematike, fizike i hemije

 

To je obrada izabranih tema iz srednjoškolske matematike, koje svaki brucoš mora znati ako želi da uspešno prati nastavu matematike na prvoj godini fakulteta.

 

Predviđene teme:

 

  • Analiza toka i grafičko predstavljanje najvažnijih elementar-nih funkcija (linearne, kvadratne, racionalne, trigono-metrijske, ekponencijalne, logaritamske)
  • Osnovi geometrije
  • Izvodi i integrali i njihova primena

 

Molimo vas da ponese računar ako ste u mogućnosti

 

 

Nastava će se održavati sledećim danima

 

  1.     Sreda, 21. septembar 2016, od 10-15 časova;
  2.     Četvrtak, 22. septembar 2016, od 10-15 časova;
  3.     Petak, 23. septembar 2016, od 10-15 časova;
  4.     Četvrtak, 29. septembar 2016, od 10-15 časova;
  5.     Petak, 30. septembar  2016, od 10-15 časova.

 

 

Časovi se organizuju u zgradi Departmana za matematiku i informatiku i Departmana za fiziku.