Precalculus 2014

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET U NOVOM SADU ORGANIZUJE PRECALCULUS, PRIPREMU ZA VISOKOŠKOLSKU NASTAVU MATEMATIKE

 

Po ugledu na američke i evropske univerzitete, i ove godine se za studente matematike, informatike, fizike i hemije Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu organizuje kurs pod nazivom PRECALCULUS.


To je obrada izabranih tema iz srednjoškolske matematike, koje svaki brucoš mora znati ako želi da uspešno prati nastavu matematike na prvoj godini fakulteta.Program:


  • Četvrtak, 25.09. 2014.  09.00—14.00 - Funkcije—uvodni pojmovi, Izvod, Integral


  • Petak, 26.09.2014. 09.00—14.00 - Vizualizacija matematičkih sadržaja - Uvod, Vizualizacija trigonometrijske funkcije (napomenaPoneti laptop-- ako imate)


  • Ponedeljak, 29.09. 2014. 09.00—14.00 - Vizualizacija pomoću paketa Mathematica, Elementi linearne algebre, Grafici funkcija (napomenaPoneti laptop-- ako imate)


  • Utorak, 30.09.2014 09.00—14.00 - Vizualizacija pomoću paketa Geogebra, Funkcije, Izvodi, Integrali (napomenaPoneti laptop-- ako imate)

Časovi su besplatni za studente svih pet departamana PMF-a u Novom Sadu., i održavaće se u zgradi Departmana za matematiku i informatiku i Departmana za fiziku (Trg Dositeja Obradovića 4).