PRECALCULUS 2013

Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu organizuje PRECALCULUS, pripremu za visokoškolsku nastavu matematike

 

Po ugledu na američke i evropske univerzitete, i ove godine se za studente matematike, informatike, fizike i hemije Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu organizuje kurs pod nazivom PRECALCULUS.


To je obrada izabranih tema iz srednjoškolske matematike, koje svaki brucoš mora znati ako želi da uspešno prati nastavu matematike na prvoj godini fakulteta.


Nastava traje 30 školskih časova, i organizuju je, u saradnji sa kolegama, iskusni nastavnici Prirodno-matematičkog fakulteta:

 • Prof. dr Đurđica Takači
 • Prof. dr Dragan Mašulović

koji već nekoliko godina predaju i u srednjoj školi, a predavali su PRECALCULUS kao gostujući profesori u Americi (Đ. Takači) i Evropi (D. Mašulović)

 

Predviđene teme:

 • Linearne, kvadratne i jednačine višeg stepena
 • Trigonometrijske jednačine
 • Eksponencijalne i logaritamske jednačine
 • Analiza toka i grafičko predstavljanje najvažnijih elementarnih funkcija
 • Planimetrija
 • Kombinatorika
 • Elementarna primena prvog izvoda i integrala

Nastava će se održavati u sledećim terminima (od 10-14 časova):

 1. Ponedeljak, 23. septembar 2013
 2. Utorak, 24. septembar 2013
 3. Sreda, 25. septembar 2013
 4. Četvrtak, 26. septembar 2013 - smerovi Matematika i Informatika
 5. Petak, 27. septembar 2013 - smerovi Hemija i Fizika
 6. Subota, 28. septembar 2013

 

Časovi su beplatni za studente PMF-a i održavaju se u zgradi Departmana za matematiku i informatiku i Departmana za fiziku (Trg Dositeja Obradovića 4).