Poziv na manifestaciju "Matematika je cool"

Manifestaciju organizuju Društvo matematičara Novog Sada i Departman za matematiku i informatiku, PMF Novi Sad, a održaće se u subotu, 18. juna 2016, na Departmanu za matematiku i informatiku, Amfiteatar V.

PROGRAM
11.00-12.00 dr Dragan Mašulovic: "Vis Vitalis Mathematicae"
12.10-13.00 dr Danijela Rajter-Ćirić: Sta nude studije matematike na PMF Novi Sad?

Povod manifestacije je obeležavanje kraja školske godine, a cilj je da neposredno pre upisa na univerzitet promovišemo matematiku, specijalno studije matematike na PMF Novi Sad. Na manifestaciju se pozivaju svi zainteresovani, a posebno učenici završnih razreda srednjih škola. 

Predavanje profesora Mašulovića će na pristupačan način prikazati šta je "životna sila matematike", kako i zašto su ideje stare više od 2000 godina i danas sveže i aktuelne. Predavanje je namenjeno učenicima, studentima kao i profesorima matematike. 

U drugom delu će dr Danijela Rajter-Ćirić prezentovati studijske programe PMF iz matematike. Pored prikaza strukture akademskih studija i mogućnosti daljeg školovanja i zaposlenja, profesori i saradnici Departmana za matematiku i informatiku će predočiti prednosti razlicitih karijera matematičara, i odgovaraće na pitanja u vezi upisa, prijemnog ispita i studija matematike na PMF Novi Sad.