Pozivaju se studenti DMI na ECMI prezentaciju

Pozivaju se studenti DMI na ECMI prezentaciju u sredu, 25.5.2016. u 12h u amfiteatru I. Želimo naglasiti da bi za studente DMI bilo korisno da poslušaju prezentaciju i upoznaju se sa programom koji im može otvoriti nove mogućnosti za njihovo usavršavanje i dalje zaposlenje.