Potreban nastavnik matematike- ETŠ "Mihajlo Pupin"

Potreban je master matematičar kao zamena odsutnog nastavnika na period nešto više od godinu dana. Zainteresovani mogu da se jave u Sekretarijat gde će dobiti dalje informacije.