Polaganje prijemnog ispita

  • Kandidati čija je prva želja upis na studijske programe matematike (M0, M1, M2) treba da dođu u četvrtak, 4. jula 2013. godine u 9.45 u glavni hol Poljoprivrednog fakulteta
  • Kandidati čija je prva želja upis na studijske programe informatike (I0, I1) treba da dođu u četvrtak, 4. jula 2013. godine u 9.45 u hol Departmana za biologiju i ekologiju  Prirodno-matematičkog fakulteta.