Polaganje ispita u školskoj 2015/2016. godini

Ove školske godine biće organizovano 6 ispitnih rokova:
JANUARSKO-FEBRUARSKI, APRILSKI, JUNSKI, JULSKI, SEPTEMBARSKI i OKTOBARSKI

 

Za polaganje ispita za studente sa DMI  u ovoj školskoj godini postojaće

dosadašnja 4 modela: A, B, C i D, ali sa malim izmenama

u realizaciji polaganja predispitnih obaveza.

 

Sto se tiče modela A, studenti će moći da polažu kolokvijume tokom semestra,
a popravne kolokvijume će imati organizovane u 3 termina, i to:

 

- za predmete iz zimskog semestra rokovi za popravne kolokvijume su:
JANUARSKO-FEBRUARSKI, APRILSKI, SEPTEMBARSKI
- za predmete iz letnjeg semestra rokovi za popravne kolokvijume su: JUNSKI,
SEPTEMBARSKI, OKTOBARSKI

 

Po modelu B, studenti kao predispitne obaveze polažu pismeni ispit i to u 5
od postojećih 6 rokova - u svim rokovima OSIM JULSKOG.

 

Modeli C i D se polažu kao i do sada.

 

U svakom od 6 ispitnih rokova studenti imaju prava da polažu ISPIT (ono što
je na DMI najčešće usmeni).

 

U eventualno naknadno uvedenim ispitnim rokovima od strane Nastavno-naučnog
Veća PMF-a (Oktobar 2 i sl.) studenti DMI imaju pravo da polažu samo ispite,
a ne i predispitne obaveze.

 

Takođe, studenti DMI u produženom statusu imaju pravo da u apsolventskim
rokovima polažu samo ispite, a ne i predispitne obaveze.