Polaganje prijemnog ispita za master studije matematike

  • Polaganje prijemnog ispita za master studije matematike: 21.07.2016. 
  • Prijave za prijemni ispit se podnose u Sekretarijatu Departmana za matematiku i informatiku do 18.07.2016. 
  • Formular za prijavu prijemnog ispita
  • Prijave za upis na master studije matematike se predaju do 7. oktobra 2016. godine; 
  • Objavljivanje rang liste kandidata: do 13. oktobra 2016. godine; 
  • Upis primljenih kandidata: od 18. do 24. oktobra 2016. godine. 
  • Drugi konkursni rok će se organizovati za upis kandidata na studijske programe na kojima ostane slobodnih mesta