Početak nastave u školskoj 2018/2019. godini

Početak nastave u školskoj 2018/2019. godini:

- za studente prve godine osnovnih studija: 2.oktobar 2018. 

- za studente ostalih godina osnovnih studija: 8.oktobar 2018. 

- za studente master studija: 15.oktobar 2018.