Overa zimskog semestra

Obaveštavaju se studenti koji ne mogu da overe zimski semestar u predviđenom roku jer u januarskom roku još uvek nisu imali (završne) ispite iz predmeta koji se drže u letnjem semestru, da ce semestar moći da overe bez dodatne novčane naknadne zaključno sa 18. februarom, pod uslovom da u studentskoj službi podnesu molbu za naknadnu overu semestra u kojoj ce navesti tačan naziv predmeta, ime profesora i termin polaganja ispita u januarskom roku.