Online anketiranje studenta

Od ovog semestra (letnji semestar 2013/14. godine) umesto papirnih anketa studenti će nastavnike i predmete ocenjivati putem elektronskih anketa.

Javna prezentacija sistema za sve zainteresovane: 14. maja 2014. (sreda) u 15h u Amf 1 zgrade DMI i DF.

Anketiranje se otvara 20.05. i traje do kraja overe semestra.

 

Kratko uputstvo:

1) Sa računara ili pametnog telefona student treba da pristupi sajtu ankete.pmf.uns.ac.rs i da se prijavi svojim PMF nalogom (broj indeksa i lozinka).

2) Nakon prijave na sistem student dobija spisak predmeta koje je prijavio za tekući semestar.

3) Kada klikne na neki predmet, treba da odabere profesore )bar jednog) i asistente (bar jednog) koji su izvodili nastavu njegovoj grupi i za koje želi da unese ocene.

4) Na kraju svake ankete student može da ostavi komentar. Molimo da komentari budu iskreni i pristojni.

5) Klikom na dugme Snimi podaci ce biti sacuvani.

6) Popunjavanje anketa se može obaviti u više navrata (student ne mora da popuni sve ankete odjednom).

7) ANONIMNOST JE ZAGARANTOVANA! SISTEM NE PAMTI KOJI STUDENT JE UNEO KOJU OCENU/ODGOVOR!

8) Student neće moći da overi semestar ako nije pristupio anketiranju. Student je pristupio anketiranju ako se bar jednom ulogovao na sistem za anketiranje.