Nova pravila za odbranu i prijavu master radova - Matematika i Primenjena matematika

Na sednici Veća DMI usvojena je odluka o  novim pravilima za prijavu i odbranu master radova na studijskim programima MATEMATIKE i PRIMENJENE MATEMATIKE:

 

  • doneta je odluka o ukidanju postojećih termina za odbranu master radova
  • tema za master rad na matematičkim master programima se mora  prijaviti najmanje 4 meseca pre nego što student preda urađen rad.

 

Predaja master radova sa izveštajem potpisanim od strane komisije se mora predati najmanje 15 dana pre odbrane master rada.

  

Pravila za prijavu i odbranu master rada na studijskim programima informatike ostaju nepromenjena.