Obaveštenje u vezi rasporeda nastave za studente viših godina matematike

Neki kursevi, koji su zajednički za M5, M3, M4 i MP, ove godine će se slušati zajedno! U rasporedu je često naveden naziv predmeta koji je sa M3, M4 ili MP.Takodje, neki kursevi su promenili semestar u kome se slušaju. Na primer, Algebra 2 se na M3 i M4 zove Teorija grupa, i slušaće se u letnjem semestru, prema kurikulumu još uvek aktivnih studijskih programa M3 i M4.