Obaveštenje o programu Erasmus+

Objavljen je konkurs za mobilnost studenata matematike (oblast 0541 –
Mathematics, osnove i master studije) i informatike (oblast 061 - ICTs, svi
nivoi studija) u okviru ERASMUS+ programa, za univerzitet u Groningenu,
Holandija.

 

Link na konkurs je https://www.uns.ac.rs/index.php/vesti-2/46-konkursi/erazmus/630-erazmus-groningen-c

 

Konkurs je otvoren do 13.11. Za tehničke savete i pomoć u pripremi konkursnog
materijala studenti se mogu obratiti departmanskim koordinatorima prof. dr
Andreji Tepavčević (matematika), odnosno dr Milošu Radovanoviću (informatika),
kao i Gordani Vlahović, ERASMUS+ koordinatoru na nivou PMF-a