Obaveštenje za studente PMF-a

Kolegijum Prirodno-matematičkog fakulteta predlaže Nastavno-naučnom veću fakulteta i
Savetu fakulteta da usvoji odluku kojom će se od ponedeljka, 26. maja 2014. godine nastava
na Prirodno-matematičkom fakultetu odvijati prema predviđenom godišnjem planu rada, pri
čemu će se produžiti trajanje letnjeg semestra za 7 dana.

Dalje informacije u vezi sa junskim ispitnim rokom biće objavljene početkom iduće nedelje.

 

Aktivna nastava u letnjem semestru 2013/14. će trajati do 7. juna i u skladu sa tim, overa
semestra, prijava ispita, kao i ispitni rokovi za predispitne i ispitne obaveze,
realizovaće se prema novom kalendaru koji će biti istaknut na sajtovima departmana.