Obaveštenje o kursevima prof. dr Nevene Pušić

Svi student koji imaju nerešena administrativna pitanja vezana za kurseve koje je predavala profesorica Nevena Pušić u 2015/2016 šk. godini (analitička, projektivna i nacrtna geometrija i seminarski rad) treba da se jave profesorici Milici Žigić (kabinet 38, milica.zigic@dmi.uns.ac.rs)