Novo obaveštenje o produženom septembarskom roku

Na sednici Veća DMI održanoj 28.09.2015. godine doneta je odluka o polaganju ispita u produženom septembarskom roku:

 

1)      Sve predispitne obaveze koje se polažu kao pismeni deo ispita će se u produženom septembarskom roku polagati u ponedeljak, 5.10. u 9 sati u amfiteatru 1. Student tada može da polaže predispitne obaveze samo iz jednog predmeta.

2)      Svi (završni) ispiti koji se polažu pismeno kao i pismeni za stare studente (koji treba da se najave predmetnom nastavniku ako će izaći na ispit) će se u produženom septembarskom roku polagati u utorak, 6.10. u 17 sati u amfiteatru 1, kao što je ranije i objavljeno.