Nastava iz predmeta Finansije 2

Nastava iz predmeta Finansije 2 kod dr Miloša Božovića će se održati prema sledećem rasporedu:


05. februar 2019. 13-18h učionica 62 na 3.spratu

22. februar 2019. 14-19h doktorska učionica
01.mart 2019. 14-19h doktorska učionica
14.mart 2019. 13-18h doktorska učionica